30 okt 2015 14:34

Benoeming leden Beheerscomité van de dienst Fonds voor de Medische Ongevallen

De ministerraad keurt op voorstel van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed over de benoeming van de leden van het Beheerscomité van de dienst Fonds voor de Medische Ongevallen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Worden benoemd:

  • Dokter Michel Masson (werkend lid) en dokter Guy Bergiers (plaatsvervangend lid)
  • Mevrouw Linda Yalman (werken lid) ter vervanging van een overleden lid
  • Mevrouw Anne Leonard (werkend lid) en mevrouw Anaïs Verleyen (plaatsvervangend lid)
  • Dokter Eric Wyffels (werkend lid) en dokter Philippe De Wilde (plaatsvervangend lid)

Het ontwerp wordt ter ondertekening aan het Staatshoofd voorgelegd.