05 feb 2016 16:12

Benoeming leden van de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling Marie Christine Marghem een ontwerp van koninklijk besluit goed over de benoeming van leden van de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (ICDO). 

Het mandaat van de leden van de ICDO liep af op 1 januari 2016 en daarom worden de leden voor een nieuw mandaat van vijf jaar aangesteld. 

De Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (ICDO) is samengesteld uit een vertegenwoordiger van elke federale overheidsdienst of programmatorische federale overheidsdienst, van het ministerie van Defensie en vertegenwoordigers van de gemeenschappen en de gewesten. 

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd.