05 feb 2016 16:14

Ministerraad van 5 februari 2016

De ministerraad vergaderde op vrijdag 5 februari 2016 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van Charles Michel. 

De ministerraad nam de volgende beslissingen: