05 feb 2016 16:13

Minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen die de volumes benzine moeten bevatten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen vastlegt die de volumes benzine die jaarlijks tot verbruiken worden uitgeslagen, moeten bevatten. Het ontwerp werd aangepast aan het advies van de Raad van State.

Het ontwerp van koninklijk besluit heeft als doel om de hoeveelheid biobrandstoffen bij te mengen en te verhogen en bijgevolg het gedeelte van de hernieuwbare bronnen in het vervoer te verhogen.

Het ontwerp voorziet dat elke geregistreerde aardoliemaatschappij verplicht is om te garanderen en te bewijzen dat de volumes benzine die het jaarlijks voor verbruik uitslaat minstens een nominaal volume bio-ethanol bevat dat overeenkomt met een percentage van 8,5%, vanaf 1 januari 2017.

Het percentage bio-ethanol zal door de algemene directie Energie voor het einde van 2018 geëvalueerd worden. Voor deze evaluatie zullen de volumes benzine die in de periode vanaf 1 november 2017 tot 1 november 2018 tot verbruik werden uitgeslagen in aanmerking worden genomen.

De ministerraad belast verder nog de minister van Energie om dit ontwerp voor advies aan de Europese Commissie te bezorgen en een informatiecampagne te lanceren om de verbruiker te informeren over de nieuwe bepalingen van het ontwerp van koninklijk besluit.