05 feb 2016 16:13

Overheidsopdracht over consultancy voor ontwikkeling van diverse informaticaprojecten voor de FOD Mobiliteit en Vervoer

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Mobiliteit Jacqueline Galant akkoord met de gunning van nieuwe opdrachten om de inzetbaarheid van zes consultants te verlengen voor consultancy in het kader van de ontwikkeling van diverse informaticaprojecten van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

De verrichtingen van de consultants zijn noodzakelijk in het kader van de migratie van informatica-toepassingen naar het ontwikkelingsplatform JAVA. De contracten zullen verlengd worden tot en met 31 december 2016, met de mogelijkheid om elke maand vanaf 1 maart 2016 de contracten vroegtijdig te beëindigen.

Deze opdrachten zullen volgens een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking gegund worden, gezien het noodzakelijke karakter en de specifieke persoonlijke ervaring van de consultants die momenteel in dienst zijn.