05 feb 2016 16:13

Overgangsregeling voor de uitbetaling van tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden in 2016

De ministerraad neemt op voorstel van staatssecretaris voor Personen met een beperking Elke Sleurs kennis van de overgangsregeling voor de uitbetaling van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) in 2016.

De ministerraad sluit vier bilaterale overeenkomsten af met het Waalse Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap over de praktische betalingsmodaliteiten voor de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) gedurende het overgangsjaar 2016. De krachtlijnen van de overeenkomsten zijn:

  • de federale overheid staat verder in voor de uitbetaling aan circa 155.000 begunstigden
  • elke gemeenschap stort trimestrieel zijn aandeel op vier afzonderlijke thesaurierekeningen (na facturering), zoals vastgelegd in de betalingskalender
  • de thesaurierekening mag geen debetstand vertonen, anders dient de federale begroting niet te financieren
  • tussentijdse verrekeningen zijn mogelijk. De finale verrekening van de werkingskosten gebeurt in december 2016.

De uitbetaling van de tegemoetkoming werd, als gevolg van de zesde staatshervorming, vanaf 1 juli 2014 overgedragen aan de gemeenschappen. Doordat de gemeenschappen op 1 januari 2015 nog niet in staat waren om de uitbetaling van de THAB over te nemen, werd deze opdracht verder uitgevoerd door de FOD Sociale Zekerheid in het overgangsjaar 2015. Het jaar 2016, wordt net als 2015, een overgangsjaar. Het personeel, noodzakelijk voor de verdere behandeling van de dossiers, blijft namelijk grotendeels tewerkgesteld in de infrastructuur van de FOD Sociale Zekerheid. De ministerraad heeft met de overgangsregeling voor 2016 nu een pragmatisch en financieel sluitende oplossing gevonden om de betalingsmodaliteiten voor het overgangsjaar 2016 te regelen.

De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) wordt toegekend aan personen die 65 jaar oud zijn of ouder en bij wie een vermindering van zelfredzaamheid is vastgesteld. Het jaarlijks toegekende bedrag varieert volgens de vastgestelde graad van verminderde zelfredzaamheid. In België zijn bij benadering 155.000 bejaarden betrokken.