05 feb 2016 16:12

Dossiers inzake Regie der Gebouwen

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Regie der Gebouwen Jan Jambon drie dossiers goed over de Regie der Gebouwen.

Het gaat over de volgende dossiers:

  • de opstart van een overheidsopdracht van 10 jaar voor het onderhoud van het gebouw van het Rijksadministratief centrum, Koningsstraat 202A in Brussel, waar de Federale Politie gehuisvest is
  • de gunning van een overheidsopdracht voor het bewaken van de site van het nieuwe gevangeniscomplex in Haren
  • de huurverlenging tot 28 december 2016 van een administratief gebouw op de Grote Markt 10 in Menen, waar het vredegerecht gehuisvest is