05 feb 2016 16:13

Betaling voor de creatie van tewerkstelling in de sector van de revalidatiecentra

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het bedrag vastlegt om de creatie van bijkomende tewerkstelling in de sector van de revalidatiecentra sinds 2015, te betalen.

In het kader van de zesde staatshervorming werd een bedrag van 1.400.000 euro overgedragen aan de deelstaten voor de maatregel van het sociaal akkoord, dat de tewerkstelling van 28 werknemers (VTE) in de private revalidatiecentra als doel heeft. Voor elke werknemer (VTE) wordt 50.000 euro overgedragen aan de deelstaten.

Twee werknemers (VTE) werden echter ingezet bij voorzieningen die federaal zijn gebleven. Om aan het Fonds voor de Gezondheidsinrichtingen en -diensten de nodige financiële middelen te geven om te kunnen instaan voor de financiering van die twee werknemers, zal het RIZIV 100.000 euro storten aan het Fonds, voor de federaal gebleven instellingen.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd.

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag ter betaling van de creatie van bijkomende tewerkstelling, voorzien in het akkoord van 24 oktober 2012 dat werd ondertekend door de Federale Regering en de representatieve organisaties van werkgevers en werknemers van de federale gezondheidssectoren voor de sector van de revalidatiecentra vanaf het kalenderjaar 2015