08 dec 1995 16:00

Benoeming leden van de Nationale Evaluatiecommissie inzake de problema
tiek van de zwangerschapsonderbreking