08 sep 2016 13:39

Benoeming leden van de ombudsdienst voor de postsector

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post Alexander De Croo twee ontwerpen van koninklijk besluit goed over de benoeming van twee leden van de dienst ombudsman voor de postsector.

De twee ontwerpen van koninklijk besluit betreffen de benoeming van de twee leden van de dienst ombudsman voor de postsector: mevrouw Katelijne Exelmans als Nederlandstalig lid en de heer Paul De Maeyer als Franstalig lid.

De ontwerpen van koninklijk besluit worden ter ondertekening aan de Koning voorgelegd.