28 mei 2021 19:33

Benoeming nieuwe leden van de raad van bestuur van A.S.T.R.I.D.

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een ontwerp van koninklijk besluit goed tot benoeming van nieuwe leden van de raad van bestuur van A.S.T.R.I.D.

Het betreft de benoeming van Ingrid Moerman, Eric Massin, Anneleen Vander Elstraeten, Julien Pieret en Pierre Huart als nieuwe leden, met ingang op 10 mei 2021.

A.S.T.R.I.D. is een naamloze vennootschap van publiek recht die instaat voor de uitbouw, het beheer en het onderhoud van een radio- en pagingnetwerk en meldkamers ten behoeve van alle hulp- en veiligheidsdiensten.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.