24 mei 2013 17:02

Benoeming van de adjunct-administrateur-generaal bij de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Werk Monica De Coninck om de adjunct-administrateur-generaal van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie te benoemen*.

Mevrouw Jocelyne Julémont beantwoordt aan alle reglementaire vereisten en wordt vanaf 1 juni 2013 voor zes maanden benoemd als adjunct-administrateur-generaal van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie.

ontwerp van koninklijk besluit tot toekenning van de managementfunctie van adjunct-administrateur-generaal bij de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie