24 mei 2013 20:01

Ministerraad van 24 mei 2013

De ministerraad vergaderde op vrijdag 24 mei 2013 onder het voorzitterschap van eerste minister Elio Di Rupo in de Wetstraat 16.

Tijdens de persconferentie na de ministerraad stelden eerste minister Elio Di Rupo en de bevoegde ministers de belangrijkste beslissingen van de ministerraad voor. Minister van Justitie Annemie Turtelboom gaf meer uitleg over het voorontwerp van wet dat de positie van de slachtoffers bij de strafuitvoering versterkt. Minister van de Noordzee Johan Vande Lanotte stelde samen met staatssecretaris voor Energie Melchior Whatelet het ontwerp van marien ruimtelijk plan voor de Noordzeegebieden voor. De ministerraad bereikte een princiepsakkoord over het plan dat noodzakelijk is om de verschillende activiteiten in de zeegebieden te organiseren. Minister van KMO's en Zelfstandigen Sabine Laruelle gaf uitleg over de nieuwe de berekening van de sociale bijdragen van zelfstandigen. De bijdragen worden voortaan gebaseerd op de reële inkomsten van het jaar, zodat de bijdragen overeenkomen met de economische realiteit van de zelfstandige.