24 mei 2013 17:02

Herberekening van het globale budget voor de werkingskosten van de ziekenhuizen

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het globale budget voor de werkingskosten van de ziekenhuizen voor 2013 vastlegt.

Het herberekende globale budget bedraagt 7 793 032 720 euro. Het budget houdt rekening met de maatregelen die de regering heeft genomen:

  • de tenlasteneming van patiënten die lijden aan chronische pijn in het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen
  • een besparing om het rationele beheer van ziekenhuizen aan te moedigen
  • een vermindering van het budget voor pilootprojecten

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2013 houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2013, van het globaal budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 95 van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen