24 mei 2013 17:02

Deel twee van het programma van staatsleningen 2013

De ministerraad kent op advies van het Finexpocomité nieuwe staatsleningen toe.

Het gaat om:

  • een nieuwe staatslening van 3 842 100 euro aan Mongolië om de rehabilitatie van een gezondheidscentrum voor diagnose en behandeling in West-Mongolië te financieren
  • een nieuwe staatslening van 4 934 350 euro aan Vietnam om 16 dieselmotoren van het type YM18 te installeren en te monteren op locomotieven op de lijn Ho Chi Ming City – VINH
  • een nieuwe staatslening van 2 438 400 euro aan Ghana om bijkomende werken in het kader van het Essakyir watervoorzieningsproject uit te voeren

De ministerraad stemt ook in met de annulering van een staatslening van 2 300 000 euro aan Ivoorkust en een staatslening van 10 000 000 euro aan Congo Brazzaville. Hij gaat ook akkoord met de verlenging van de geldigheidsduur van de staatslening van 5 juli 2007 van 423 633,29 euro aan de Democratische Republiek Congo (RDC) voor de levering en installatie van een injector voor de Hydrocentrale van Sanga. De ministerraad neemt kennis van het overzicht van staatsleningen van vorige jaren en van de voorwaarden van het programma van staatsleningen 2013.
Het stelsel van de staatsleningen dateert van 1964. De minister van Financiën en de minister bevoegd voor Buitenlandse Handel kunnen samen financiële steun aan ontwikkelingslanden bieden, zodat ze zich tegen zeer gunstige voorwaarden goederen en diensten kunnen aanschaffen die voor hun economische en sociale ontwikkeling belangrijk zijn. Voor de meeste ontwikkelingslanden is de financiële samenwerking verbonden met de levering van Belgische goederen en diensten. Voor de minst gevorderde landen is de hulp sinds 1 januari 2002 ontbonden. Door hun hoge schenkingsgehalte zijn de staatsleningen eveneens een instrument van de Belgische internationale ontwikkelingssamenwerking.