24 mei 2013 18:22

Optifed: BELINCOSOC-project voor de internationale samenwerking op het vlak van sociale bescherming

De ministerraad stemt in met de financiering van het BELINCOSOC-project in het kader van Optifed.

Voor de promotie en de verdediging van het Belgische sociale model op internationale niveau werd het BELINCOSOC-project gelanceerd. Bij de internationale samenwerking inzake sociale bescherming en bij internationale projecten komen immers heel wat verschillende overheidsdiensten en ook andere partners zoals bvb. mutualiteiten aan te pas. BELINCOSOC zal op vrijwillige basis zo veel mogelijk van deze actoren samenbrengen om als netwerkhoofd hun belangen op de internationale scène te coördineren en om als unieke gesprekspartner voor het netwerk op te treden. BELINCOSOC moedigt ten slotte het delen van kennis en ervaring aan en treedt op als studiecentrum, dat door de internationale instellingen wordt erkend.

BELINCOSOC is een project van de FOD Sociale Zekerheid onder de bescherming van het Optifed-programma. Optifed heeft als doel duurzame besparingen te verwezenlijken en de werking van de federale overheid te verbeteren door te zorgen voor een intensere samenwerking tussen de verschillende overheidsdiensten.