24 mei 2013 18:28

Site Albert I-monument in erfpacht van de stad Nieuwpoort

De Regie der Gebouwen geeft de site van het Albert I-monument voor vijftig jaar in erfpacht aan de stad Nieuwpoort. De stad zal er een toeristisch bezoekerscentrum bouwen.

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen Servais Verherstraeten om de site van het Albert I-monument in erfpacht te geven van de stad Nieuwpoort. De stad wil er in het kader van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog een bezoekerscentrum optrekken dat de onderwaterzetting van de IJzervlakte documenteert. Het centrum wordt ook een toeristisch onthaal- en informatiepunt.

De site wordt vanaf 1 september 2013 overgedragen.

ontwerp van koninklijk besluit tot regeling van de terbeschikkingstelling van een onroerend goed, eigendom van de federale staat en beheerd door de Regie der gebouwen, aan de stad Nieuwpoort door het sluiten van een erfpacht