24 mei 2013 19:36

Ministerraad geeft groen licht voor nieuwe regeling toegelaten arbeid bij pensioen overheidsstelsel - tweede lezing

De ministerraad keurtin tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat de toegelaten beroepsactiviteit voor gepensioneerden uit de overheidssector hervormt. De ministerraad heeft akte genomen van het protocol van het Onderhandelingscomité voor het militaire personeel van 2 mei 2013 en van het protocol van het Gemeenschappelijk Comité voor alle overheidsdiensten van 14 mei 2013.

65-plussers met een lange loopbaan kunnen voortaan onbeperkt bijverdienen met behoud van hun pensioen. Voor mensen met een kortere loopbaan worden de regels versoepeld en de grensbedragen geïndexeerd. Dat voorstel van minister van Pensioenen Alexander De Croo heeft de ministerraad vandaag goedgekeurd. Het wetsontwerp en het ontwerp koninklijk besluit worden nu voorgelegd aan de Raad van State. De regels zullen gelden vanaf inkomstenjaar 2013. De bestaande cumulregeling voor militaren die ambtshalve op pensioen worden gesteld, wordt verlengd.
Mensen met een lange loopbaan kunnen voortaan onbeperkt bijverdienen met behoud van hun pensioen. Dit is een belangrijke stap vooruit voor wie na zijn 65ste er zelf voor kiest om de handen uit de mouwen te steken. Ook voor mensen met een minder lange loopbaan versoepelen de regels en worden de bestaande plafonds geïndexeerd. Daarnaast worden ook een aantal belangrijke administratieve vereenvoudigingen doorgevoerd. Zo zullen de drie pensioendiensten voortaan de wettelijke regels op dezelfde manier toepassen wat veel meer zekerheid geeft aan mensen met een gemengde loopbaan. Ook de aangifteplicht verdwijnt, zowel voor de gepensioneerden als voor de werkgevers.

Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

voorontwerp van wet houdende regeling van de cumulatie van pensioenen van de overheidssector met inkomsten voortvloeiend uit de uitoefening van een beroepsactiviteit of met een vervangingsinkomen