24 mei 2013 17:02

Uitvoering van de overeenkomst over het eengemaakte octrooirecht

De ministerraad draagt de ministers van Economie, Buitenlandse Zaken en Justitie op om een voorontwerp van wet voor te bereiden voor de ratificatie van de overeenkomst over het eengemaakte octrooirecht. De ministerraad neemt daarnaast nog initiatieven om het eengemaakte Europese octrooisysteem te steunen.

Het eengemaakte Europese octrooirecht biedt een enkele juridische structuur voor inbreukprocedures en procedures om een geldig Europees octrooi te bekomen. Het Unified Patent Court (UPC) wordt het bevoegde gerechtshof voor geschillen. België zal een lokale afdeling oprichten in Brussel dat het Nederlands, Frans, Duits en Engels als proceduretalen zal gebruiken. De ministers zullen verder onderzoeken welke rechtbank de resterende nationale octrooigeschillen zal behandelen. Ze zullen eveneens een analyse van de budgettaire impact aan de ministerraad voorleggen van de gevolgen van de ratificatie van de eengemaakte octrooiovereenkomst.