24 mei 2013 17:02

Nieuwe tabellen met retributies voor de financiering van het FANC

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de retributies voor de financiering van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) wijzigt.

De tabellen met de bedragen van de retributies voor de administratieve behandeling, het onderzoek en de verwerking van de dossiers voor de aanvragen van een vergunning of de registraties worden aangepast. Er komt een enkele retributie voor de aanvraag tot verlenging en de aanvraag tot wijziging van een machtiging voor het gebruik van ioniserende stralingen.  

Voor de radiotherapeuten en klinisch biologen wordt een nieuwe rubriek ingevoegd. Ook de verlenging van vergunningen voor apothekers, deskundigen medische stralingsfysici, arbeidsgeneesheren, algemene en bijzondere vervoersvergunningen worden expliciet vermeld. Er is ook een nieuwe rubriek voor de wijziging van de registratie van invoerders. De retributie voor de goedkeuringscertificaten van het vervoer onder speciale overeenkomst wordt verduidelijkt.

ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de bedragen en de betalingswijze van de retributies geheven met toepassing van de reglementering betreffende de bescherming tegen ioniserende straling