24 mei 2013 19:53

Nieuw beheerscontract van bpost goedgekeurd

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille het vijfde beheerscontract van bpost goed. Dit beheerscontract betreft de periode 2013-2015.

Dit nieuwe beheerscontract, dat tot stand is gekomen na grondig overleg met de Europese Commissie, bestendigt de publieke dienstverlenende opdracht die toekomt aan bpost en garandeert de nodige naleving ervan, los van de toekomstige beursgang van bpost.
Het contract garandeert, preciseert en bekrachtigt de sociale en territoriale rol van het postkantorennetwerk.  Dit netwerk wordt voortaan erkend als een belangrijk onderdeel in de publieke dienstverlening van bpost.

Op deze manier waarborgt het beheerscontract de nabijheid van diensten, zeker in landelijk gebied, en garandeert de sociale rol van de postbode en het voortbestaan van een voldoende dicht netwerk.  Het beheerscontract  garandeert immers een nabijheidsnetwerk van minstens 1.300 verkoopspunten, waarvan 650 postkantoren.  Elke gemeente wordt bovendien verplicht om minstens één volwaardig postkantoor te handhaven.

Het beheerscontract handhaaft en garandeert ook tal van andere publieke diensten:

 • De sociale rol van de postbode, met inbegrip van de dienst “AUB Postbode”
 • De betaling aan huis van pensioenen aan senioren en van uitkeringen aan personen met een handicap
 • Het behoud van een nabijheidsnetwerk over het gehele gebied
 • De vervroegde uitreiking van dagbladen vóór 7u30 (10u op zaterdag)
 • De verdeling van tijdschriften 5 keer per week
 • De verlening van financiële postdiensten, in het bijzonder contante geldstortingen aan het loket
 • De verdeling van al dan niet verkiezingsdrukwerk
 • De uitreiking van postzendingen aan bijzonder tarief door het verenigingsleven;
 • De medewerking voor de uitreiking van pakken stembrieven
 • De briefpostzendingen onder het stelsel van de portvrijdom
 • De financiële en administratieve verwerking van boetes
 • De verkoop van postzegels en andere postwaarden

Het gaat om een belangrijke stap in de mate waarin het de nodige rechtszekerheid garandeert voor de toekomstige beursgang van het overheidsbedrijf.

ontwerp van koninklijk besluit tot goedkeuring van het vijfde beheerscontract tussen de Staat en b-post voor de periode 2013-2015