24 mei 2013 17:02

Beter statuut voor slachtoffers bij strafuitvoeringen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Annemie Turtelboom een voorontwerp van wet goed over de externe rechtspositie van slachtoffers in het kader van de strafuitvoering. Het voorontwerp verbetert de positie van het slachtoffer in de procedure voor de strafuitvoeringsrechtbank.

Het voorontwerp voert een aantal belangrijke wijzigingen in:

  • het begrip slachtoffer, dat kan deelnemen aan de strafuitvoeringsmodaliteiten, wordt uitgebreid
  • de beslissing van de strafuitvoeringsrechtbank wordt binnen de 24u aan het slachtoffer gemeld
  • de inspanning van de veroordeelde om de burgerlijke partij te vergoeden komt in aanmerking voor een voorwaardelijke invrijheidsstelling
  • het slachtoffer wordt gehoord aan het begin van de strafuitvoeringsrechtbank
  • de zitting van de strafuitvoeringsrechtbank vindt plaats in de strafinrichting
  • de slachtoffers kunnen gratis beroep doen op een tolk tijdens de zitting van de strafuitvoeringsrechtbank

De nieuwe bepalingen versterken de positie van het slachtoffer door meer informatie te verstrekken over de procedures van de strafuitvoering, terwijl ook het legitieme belang van de veroordeelde om geen persoonlijke en vertrouwelijke informatie te verspreiden wordt gevrijwaard.

Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtpositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, en tot wijziging van artikel 76 van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op de verbetering van de positie van het slachtoffer in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten