22 nov 2013 16:43

Benoeming van de adjunct-administrateur-generaal bij de RSVZ

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle een ontwerp van koninklijk besluit goed met de benoeming van de heer Marc Trifin als adjunct-administrateur-generaal bij de Rijksdienst voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen. Zijn mandaat loopt zes jaar.

ontwerp van koninklijk besluit houdende toekenning van de managementfunctie van adjunct-administrateur-generaal bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen