22 nov 2013 16:45

Ministerraad van 22 november 2013

De ministerraad vergaderde op vrijdag 22 november 2013 onder het voorzitterschap van eerste minister Elio Di Rupo in de Wetstraat 16.

De eerste minister heeft een overzicht van de belangrijkste beslissingen van de ministerraad gegeven.

Op het vlak van Binnenlandse Zaken heeft de ministerraad maatregelen genomen over de arbeidstijd van de brandweerlui, zodat ze nog beter hun diensten aan de bevolking kunnen verlenen en in grotere veiligheid kunnen werken. De ministerraad heeft ook in tweede lezing de nieuwe reglementering van de privé-bewakingsfirma's goedgekeurd. De regering zorgt zo voor een betere controle van de sector en een duidelijke verdeling van de taken tussen de politie en de privé-bewakingsfirma's zoals het regeerakkoord voorschrijft.

De eerste minister heeft vervolgens aangekondigd dat twee belangrijke maatregelen zijn genomen op het vlak van de gezinsbijslag. Een belangrijke gebeurtenis is de gelijkschakeling van de gezinsbijslag voor zelfstandigen met die voor de werknemers (zie presentatie als bijlage). De regering heeft ook de grenzen vastgelegd voor de sociale aanvullingen en de eenoudergezinnen. De maatregelen treden op 1 januari 2014 in werking.

 

Bekijk de persconferentie op het videokanaal van de eerste minister.