22 nov 2013 17:23

Bestek voor een offerteaanvraag voor de bouw van nieuwe elektriciteitsinstallaties

De ministerraad keurt een bestek goed voor de bouw van nieuwe installaties voor de productie van elektriciteit van het type open cyclus of het type stoom- en gascyclus, om de bevoorradingszekerheid te verzekeren.

Het gaat om de tweede fase van een maatregel uit het zogenaamde Whatelet-plan om de elektriciteitsbevoorrading te garanderen. De overheidsopdracht creëert de nodige economische omstandigheden om nieuwe moderne en flexibele productiemiddelen aan te trekken ter vervanging van kernenergie en ondersteuning van hernieuwbare energie. Het is de bedoeling om ongeveer 800 MWS productievermogen aan te trekken. 

Het bestek wordt in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd en daarna hebben de kandidaten zes maanden de tijd om een offerte in te dienen. De offertes worden geëvalueerd door de algemene directie Energie op basis van de criteria uit het bestek.