22 nov 2013 17:18

De adviesrol van de apothekers wordt versterkt

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit dat de apothekers die hun patiënten helpen wanneer die een nieuwe langdurige astmabehandeling starten een honorarium toekent.

Het belangrijk dat de rol van de apotheker zich niet beperkt tot geneesmiddelen verkopen. Bij de afgifte van geneesmiddelen is de raad van de apotheker immers heel belangrijk: hij kan de patiënt op eventuele bijwerkingen en tegenindicaties wijzen die bij het nemen van het ene of andere geneesmiddel kunnen optreden. Zijn raad is echter ook kostbaar opdat de patiënt de door de arts opgegeven dosering strikt zou volgen en de voorgeschreven behandeling zodoende doeltreffend zou zijn.

In die geest was in april 2010 een hervorming gestart van de vergoeding van de apothekers begonnen die de financiering van de met de farmaceutische handelingen verbonden intellectuele prestaties van de apotheker opwaardeert.

Vanaf 1 januari 2014 zal de apotheker een honorarium van 20 euro krijgen per 'begeleidingsgesprek bij een nieuwe medicatie' in de astmabehandeling. Het project werd al sinds 1 oktober 2013 via proefprojecten uitgeprobeerd. Afhankelijk van de patiënten en dus van de beoogde langdurige therapie zal dat gesprek kunnen worden aangevuld met één of meer volggesprekken die eveneens zullen worden vergoed. Deze nieuwe regeling zal volledig in het voordeel zijn van de astmapatiënt die een nieuwe behandeling start: hij zal beter worden ingelicht over zijn behandeling en over de gebruiksaanwijzing daarvan. Hij zal tevens een gepersonaliseerde follow-up door zijn apotheker genieten.