22 nov 2013 16:43

Overheidsopdracht voor de geïntegreerde politie

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet om een overheidsopdracht uit te schrijven voor een meerjarige raamovereenkomst voor de aankoop en de levering van servers en bijhorende randapparatuur voor de geïntegreerde politie.

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet om een overheidsopdracht uit te schrijven voor een meerjarige raamovereenkomst voor de aankoop en de levering van servers en bijhorende randapparatuur voor de geïntegreerde politie.