22 nov 2013 17:22

Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake energie

De ministerraad keurt in tweede lezing en op voorstel van staatssecretaris voor Energie Melchior Wathelet een voorontwerp van wet goed met diverse bepalingen inzake energie.

Het voorontwerp bevat een pakket aan energiemaatregelen op het vlak van:

  • verduidelijking van de procedure van vergunningsaanvragen voor de bouw van nieuwe installaties voor elektriciteitsproductie
  • de opheffing van de sprijzing van het fonds voor de financiering van prospectieve studies
  • verplichtingen die voorvloeien uit Europese verordeningen
  • technische aanpassingen, verduidelijkingen en rechtzettingen