22 nov 2013 16:43

Vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor KMO-werkgevers

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het percentage van de vrijstelling van doorstorting van de werkgeversbijdrage in de KMO-sector verhoogt.

Vanaf 1 januari 2014 wordt het percentage van vrijstelling van werkgeversbijdragen in de KMO-sector verhoogd tot 1,12%. De maatregel kadert in de voorzetting van de relancestrategie van de regering om de economie te stimuleren en de concurrentiekracht van ondernemingen te versterken. 

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB '92 inzake de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing, met toepassing van artikel 2757, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992