22 nov 2013 16:43

Regeling van de private en de bijzondere veiligheid - tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat de bevoegdheden van de prive-bewakingsagenten als aanvulling op de taken van de politiediensten beter definieert.

Het voorontwerp bevat maatregelen om de ethiek in de sector van de privé-beveiliging te versterken. Daarnaast kunnen de privé-beveiligingsfirma's meer taken vervullen op private industrieterreinen et bij evenementen van de openbare diensten.

Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

 

Zie persbericht als bijlage.