22 nov 2013 16:43

Indexering van het minimumloon nodig voor de toekenning van een voorlopige verblijfsvergunning

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Monica De Coninck een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van de indexeringsformule voor het bedrag van het minimumloon dat nodig is voor de toekenning van een voorlopige arbeidsvergunning, toegekend in het kader van de Europese blauwe kaart voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers.

Om een voorlopige arbeidsvergunning in het kader van de blauwe kaart te bekomen, moet de werkgever die een buitenlandse werknemer tewerkstelt, hem een jaarlijk brutoloon toekennen van 49.995 euro of meer, dat elk jaar wordt geïndexeerd. De oorspronkelijke indexeringsformule was niet juist. Daarom wordt nu de berekeningsformule aangepast.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de indexeringsformule van het bedrag van het minimumloon noodzakelijk voor de toekenning van een voorlopige arbeidsvergunning, toegekend in het kader van de Europese blauwe kaart waarin voorzien is in artikel 15/1 van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers