22 nov 2013 16:43

Voorontwerp van programmawet - tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat de begroting 2014 uitvoert.