22 nov 2013 16:43

Bescherming van cultureel erfgoed onder water

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Noordzee Johan Vande Lanotte een voorontwerp van wet goed dat het UNESCO-verdrag* ter bescherming van het cultureel erfgoed onder water uitvoert.

De zuidelijke bocht van de Noordzee en het Kanaal zijn al eeuwenlang één van de drukst bevaren scheepvaartroutes ter wereld. Naar schatting liggen er ettelijke duizenden scheepswrakken en ander waardevol maritiem erfgoed. Het voorontwerp beschermt nu al het cultureel erfgoed dat zich in de territoriale zee bevindt, ongeacht de ouderdom. In de exclusieve economische zone en op het continentaal plat is de wet enkel van toepassing op het cultureel erfgoed dat zich ten minste 100 jaar onder water bevindt, zoals het Verdrag voorschrijft.

De ontdekker moet meteen aangifte doen van een vondst waarvan hij denkt dat het cultureel erfgoed is. De ontvanger, die later bij koninklijk besluit wordt aangeduid, wordt het meldpunt voor de vondsten. Hij registreert de vondst en stelt een onderzoeksrapport op dat als basis dient voor de minister die bevoegd is voor de Noordzee en die over de classering als cultureel erfgoed onder water beslist.

Een website zal al het culturele erfgoed kenbaar maken voor het grote publiek.

Parijs, 2 november 2001.