22 nov 2013 16:42

Financiering van maatregelen voor de productie van elektriciteit

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Energie Melchior Wathelet een voorontwerp van wet goed dat de procedure van de offerteaanvraag voor de bouw van nieuwe installaties voor elektriciteitsproductie en de financiering van maatregelen betreffende de productie van elektriciteit regelt.

Het voorontwerp heeft als doel :

  • de financiering van de incentives voor de aanbestedingen van nieuwe capaciteiten door de rijksmiddelenbegroting mogelijk te maken
  • alle lastenboeken die incentives voor nieuwe productiecapaciteiten bevatten voor goedkeuring aan de ministerraad voor te leggen
  • twee budgettaire fondsen te creëren:
    • een fonds dat gespijsd wordt met een derde van de heffing die verbonden is met de verlenging van Tihange 1, bestemd voor de financiering van de flexibele capaciteit
    • een fonds dat gespijsd wordt met twee derden van dezelfde heffing om de impact van de financiering van de offshore windenergie op de verbruikers te verminderen

voorontwerp van wet tot wijziging de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt wat betreft de procedure van offerteaanvraag voor de bouw van nieuwe installaties voor elektriciteitsproductie en de financiering van maatregelen betreffende de productie van elektriciteit