22 nov 2013 16:43

Gemeenschappelijke aankopen van de geïntegreerde politie uit het verkeersveiligheidsfonds

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet een ontwerp van koninklijk besluit goed met gemeenschappelijke aankopen voor de geïntegreerde politie uit het verkeersveiligheidsfonds 2012.

De inkomsten van het Verkeersveiligheidsfonds voor 2012 bedragen 143.216.883,47 euro. Daarvan wordt 9.973.700 euro voorafgenomen voor het dossier gemeenschappelijke aankopen voor de geïntegreerde politie. Het bedrag wordt toegekend aan de controlediensten inzake verkeersveiligheid die afhangen van de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken om projecten te financieren die een meer doeltreffende vaststelling van de verkeersinbreuken toelaten, een vlottere afhandeling en snellere inning van de boetes beogen en de verwerving van gestandaardiseerd verkeerstechnisch materiaal via gemeenschappelijke aankopen ondersteunen.