21 nov 2013 17:48

Wijziging van het gerechtelijk wetboek inzake de procedure voor het Hof van Cassatie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Annemie Turtelboom een voorontwerp van wet goed dat het Gerechtelijk Wetboek wijzigt op het vlak van de procedure voor het Hof van Cassatie. De wijziging komt tegemoet aan de doelstelling om een modernere, snellere en efficiëntere justitie te realiseren.

Het voorontwerp verduidelijkt het verloop van de cassatieprocedure en vergemakkelijkt bepaalde formaliteiten zoals het gebruik van goedkopere communicatiemaatregelen dan de betekening. De rechten van de verdediging worden versterkt door het indienen van een memorie van wederantwoord in een groter aantal omstandigheden mogelijk te maken. De procedure wordt in buitengewone omstandigheden versneld en de omstandigheden waarin een zaak door de beperkte kamer kan worden behandeld, worden uitgebreid. Ook wordt het beginsel ingevoerd op grond waarvan het hof beslist over de kosten wanneer de cassatie wordt uitgesproken zonder verwijzing. 

De regels die van toepassing zijn op de voorzieningen in tuchtzaken worden gestandaardiseerd, zodat ze coherenter en vollediger zijn. Het Gerechtelijk Wetboek zal ook de basisregels bevatten die voor alle cassatieberoepen in tuchtzaken gelden en die voor alle beroepsorden en instituten gelijk zijn. De specifieke bepalingen inzake cassatieberoepen vervat in de bijzondere wetten worden opgeheven.

Het voorontwerp wordt aan de Raad van State voorgelegd.