22 nov 2013 16:43

Financiering van het Schadeloosstellingsfonds voor asbestslachtoffers

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de financiering voor 2014 voor het Schadeloosstellingsfonds voor asbestslachtoffers vastlegt. De financiering wordt gedekt door het globaal financieel beheer van het sociaal statuut der zelfstandigen.

Het ontwerp legt de financiering vast op 80.190 euro voor 2014 op basis van het aantal zelfstandige werknemers die aan asbestose lijden. Op dit ogenblik zijn er twaalf slachtoffers waarvoor het fonds tussenkomt. 

ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het financieringsbedrag voor het jaar 2014 van het Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers ten laste van het globaal financieel beheer van het sociaal statuut der zelfstandigen