22 nov 2013 11:40

Universele dienstverlening van elektronische communicatiesector aangepast

De ministerraad keurt op initiatief van minister van Economie en Consumenten Johan Vande Lanotte een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de verplichting tot twee universele diensten in de elektronische communicatiesector opheft.

Op basis van een analyse die het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) over de universele dienstverplichtingen maakte, worden twee verplichte universele diensten opgeheven: 

  • de universele inlichtingendienst
  • de universele telefoondienst

Voor de universele inlichtingendienst en papieren-elektronische universele telefoongids is immers gebleken dat deze diensten, alsook de vergelijkbare diensten, in ruime mate commercieel toegankelijk zijn tegen betaalbare tarieven.

De afschaffing gaat gepaard met het toezicht door het BIPT op de kwaliteit en de beschikbaarheid van de inlichtingendiensten en telefoonngidsen die op commerciële basis worden verstrekt. De koninklijke besluiten van 27 april 2007 tot vaststelling van de nadere regels van het open mechanisme voor het aanwijzen van een aanbieder van de universele inlichtingendienst en de universele telefoongids blijven van kracht, zodat een eventuele selectieprocedure indien nodig kan worden opgestart. Het BIPT zal erop toezien dat de opheffing van de universele dienstverplichtingen inzake de universele inlichtingendienst en de universele telefoongids geen beduidende invloed hebben op het beschermingsniveau van de eindgebruikers. Daartoe zal het BIPT de beschikbaarheid van voormelde  componenten blijvend controleren op hun kwaliteit en op de betaalbaarheid van deze diensten.