22 nov 2013 16:43

Arbeidstijd van de operationele personeelsleden van de hulpverleningszones

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet een voorontwerp van wet goed over de organisatie van de arbeidstijd van de operationele personeelsleden van de hulpverleningszones.

Zie persbericht als bijlage.

Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.