22 nov 2013 17:16

Huur van een loods voor de rechtbank van eerste aanleg in Kortrijk

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen Servais Verherstraeten om een huurcontract van negen jaar te sluiten voor de huur van een loods in Kuurne voor de rechtbank van eerste aanleg van Kortrijk.

De ruime site bestaat uit drie aangrenzende loodsen en zal worden gebruikt om in beslag genomen voertuigen en  overtuigingsstukken van de rechtbank van eerste aanleg van Kortrijk in op te slaan.