13 jul 2012 16:45

Benoeming van de chef Defensie

De ministerraad beslist op voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem luitenant-generaal vlieger Gérard Van Caelenberge te benoemen tot chef Defensie. Hij wordt aangesteld in de graad van generaal om het ambt uit te oefenen.

De ministerraad beslist op voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem luitenant-generaal vlieger Gérard Van Caelenberge te benoemen tot chef Defensie. Hij wordt aangesteld in de graad van generaal om het ambt uit te oefenen.