03 mei 2024 17:51

Benoeming van de directeur-generaal van Fedasil

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor een ontwerp van koninklijk besluit goed tot aanduiding van de directeur-generaal bij het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers (Fedasil).

Pieter Spinnewijn wordt benoemd als houder van de managementfunctie van directeur-generaal bij Fedasil in de Franse taalrol. Het mandaat met een duur van zes jaar zal aanvangen op 1 juli 2024.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.