Nicole de Moor, staatssecretaris voor Asiel en Migratie