17 mei 2024 20:12

Tarifering Fedasil

De ministerraad stemt op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor in met de nieuwe gediversifieerde opvangtarieven en financiële modaliteiten voor de toekomstige financiering van opvangplaatsen beheerd door de opvangpartners en het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers.