02 feb 2024 15:46

Benoeming van de Franstalige adjunct-commissaris bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende benoeming van de Franstalige adjunct-commissaris bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS).

Annick Goeminne wordt voor vijf jaar benoemd als Franstalige adjunct-commissaris bij het CGVS.