24 okt 2013 19:35

Benoeming van de gedelegeerd bestuurder van de Nationale Loterij

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Koen Geens twee ontwerpen van koninklijk besluit goed met benoemingen bij de Nationale Loterij nv van publiek recht.

Het eerste ontwerp benoemt de heer Jannie Haeck als gedelegeerd bestuurder voor een hernieuwbaar mandaat van zes jaar vanaf 13 november 2013.

Het twee ontwerp benoemt mevrouw Eva Van Hoorde als lid van de raad van bestuur ter vervanging van de heer Jannie Haeck wiens mandaat ze beëindigt.