24 okt 2013 19:36

Ministerraad van 24 oktober 2013

De ministerraad vergaderde op donderdag 24 oktober 2013 onder het voorzitterschap van eerste minister Elio Di Rupo in de Wetstraat 16.

Tijdens de persconferentie stelde eerste minister Elio Di Rupo de belangrijkste beslissingen van de ministerraad voor. De verantwoordelijke ministers waren aanwezig om ze toe te lichten.

De ministerraad heeft de gedragsregels voor de verzekeringssector aangepast om de verbuikers een betere bescherming te bieden. De regering heeft ook een hervorming van de verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging doorgevoerd. 500 000 patiënten kunnen zo in aanmerking komen voor een vermindering van hun ziektekosten.

De ministerraad keurde ten slotte een aantal maatregelen op fiscaal vlak goed en op het vlak van de politie en de civiele veiligheid.

Bekijk de persconferentie op het videokanaal van de eerste minister.