24 okt 2013 19:34

Uitvoering van de overeenkomst over het eengemaakte octrooirecht

De ministerraad keurt op initiatief van de ministers van Economie, Buitenlandse Zaken en Justitie een voorontwerp
van wet goed voor de ratificatie van de overeenkomst over het eengemaakte octrooirecht*.

De overeenkomst richt een gerechtshof voor het eengemaakte octrooirecht op, het Unified Patent Court (UPC). Het zal bevoegd zal zijn voor geschillen op het vlak van de geldigheid, de inbreuk op klassieke Europese octrooien en Europese octrooien met unitair effect. Het eengemaakte gerechtshof zal de procesvoering in Europa nog efficiënter maken. Momenteel moeten octrooihouders of gebruikers nog procedures instellen voor nationale rechtbanken van verschillende lidstaten voor eenzelfde Europees octrooi, wat hogere proceskosten en een risico op tegenstrijdige uitspraken tot gevolg kan hebben.

De ministerraad geeft opdracht aan de minister van Buitenlandse Zaken om alle nodige formaliteiten te verrichten om de overeenkomst te ratificeren.

* Brussel, 18 februari 2013.