24 okt 2013 19:35

Nieuwe overeenkomst tussen het FAVV en CODA

De ministerraad keurt op initiatief van minister van Landbouw Sabine Laruelle een ontwerp van overeenkomst goed tussen het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA).

Om zijn opdrachten op het vlak van de voedselveiligheid en de bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant na te komen, moet het FAVV een overeenkomst met een nationaal refentielaboratorium voor dierenziekten sluiten. De overeenkomst tussen het FAVV en CODA eindigt op 31 december 2013. Om de taken van het FAVV verder te zetten, keurt de ministerraad een nieuwe overeenkomst van 1 januari 2014 tot 31 december 2018 goed. De overeenkomst wordt gefinancierd door het FAVV.