23 okt 2013 18:29

Toekenning van financiële middelen voor de inschakeling van jongeren onder de 26 jaar op het vlak van werk

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Monica De Coninck een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de recente relancemaatregelen voor de tewerkstelling van jongeren onder de 26 jaar uitvoert. 

In het kader van het relanceplan werd eind 2012 beslist om bijkomende financiële maatregelen toe te kennen aan de sectoren die projecten organiseren voor de inschakeling van risicogroepen waarvoor ze minstens 0,05% van de loonmassa moeten voorbehouden. In het kader van de recent besliste bijkomende relancemaatregelen werd voorzien dat de betrokken bijkomende projecten gericht moeten zijn op jongeren onder de 26 jaar. De betrokken sectoren moeten hiervoor dan ook partnerschapakkoorden sluiten met ondernemingen, onderwijs- of opleidingsinstellingen of regionale bemiddelings- of opleidingsdiensten. 

Het ontwerp van koninklijk besluit bevat alle toekenningsvoorwaarden en -modaliteiten voor die bijkomende financiële middelen. 

ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 191, § 3, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I)